ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԻՐԱՎԱԲԱՆԻ

ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԻՐԱՎԱԲԱՆ Հիմնական իրավական ակտ է, որը կարգավորում է ընտանեկան հարցերը, Ընտանեկան Օրենսգիրքը: Հենց նա է, հիմնական օրենքով, որը հենվում են փաստաբանները և իրավաբանները, երբ հաճախորդների շահերի