Քաղաքացիական դատավարության

Քաղաքացիական դատավարությունն իրենից ներկայացնում է իրավական նորմերի ամբողջություն, որը սահմանում է կանոններ եւ ստանդարտներ, որ դատարանները ղեկավարվում են քննելիս քաղաքացիական հայցերի (ի տարբերություն ընթացակարգերի քրեական իրավունքի ասպարեզում). Այդ կանոնները սահմանում են, թե ինչպես է հայցը կամ գործը կարող է սկսվել, որ ծառայությունը գործընթացը (եթե այդպիսիք կան) պահանջվում է տեսակի հայցադիմումները կամ դիմումների, միջնորդությունների կամ դիմումների և հրամանների թույլատրվում է քաղաքացիական գործերում, ժամկետները եւ կարգը մազերի կորուստ եւ հայտնաբերման կամ բացահայտման վարման դատական գործընթացների գործընթացի լուծման համար տարբեր մատչելի միջոցները եւ ինչ ձեւով դատարանները եւ պաշտոնյաները պետք է աշխատել. Որոշ համակարգեր, այդ թվում անգլերեն և ֆրանսերեն, թույլ են տալիս կառավարական անձանց