ՓԱՍՏԱԲԱՆ ՀԱՐԿԵՐԻ

ՓԱՍՏԱԲԱՆ ՀԱՐԿԵՐԻ Փաստաբանի հարկային վեճերի (փաստաբանի հարկերի) շատ կարեւոր է բարձր որակավորում առկայությունը հաջող փորձի թույլտվության հարկային վեճերի Քան կարող է օգնել փաստաբանը հարկային վեճերի (փաստաբան հարկերի). Փաստաբանը հարկային վեճերի (փաստաբան հարկերի) ցուցաբերում է օգնություն, որը ուղղված է մարդու իրավունքների եւ օրինական շահերի հարկ վճարողի. Ճնշող մեծամասնությունը վեճերը հարկային մարմինների հետ, դա վեճերը անվավեր ճանաչելու (վերացնելու) հարկային իրազեկման-որոշումների, որոնցով կատարվել է հարկային պարտավորությունների. Նաեւ, հարկային վեճերի վերաբերում վեճերը անվավեր ճանաչելու (վերացնելու) մարմինների որոշումների հարկային ծառայության, որոնք կապված են հարկային պարտավորությունների Թեեւ տվյալների որոշումներով չի կատարվում հարկային պարտավորությունները, բայց նրանք նույնպես առաջացնում են բացասական ազդեցություն վճարողի կողմից հարկերից: Նման վեճերի կարելի