ՓԱՍՏԱԲԱՆ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐՈՎ

ՓԱՍՏԱԲԱՆ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐՈՎ Ի վերջո, մասնավոր իրավաբան ընտանեկան իրավունքի տրամադրում մի տեսակ հոգեբանական, իրավական պաշտպանություն հարցերում ընտանիքի, այդ թվում ՝ լուծում է ընտանեկան վեճերը, գործընթացները, հարցեր գույքի բաժանման, բնակության անչափահաս երեխաներին, ալիմենտի վճարումը երեխայի կամ անգործունակ ընտանիքի անդամի, մշակում ամուսնական պայմանագրի և այլ պայմանագրեր, որոշում է ժառանգական վեճերը և շատ այլ հարցեր, որոնք կարող են առաջանալ Ձեր ընտանիքին. Փաստաբան ընտանեկան գործերով, անցկացնելով իրավիճակի վերլուծությունը կարող է օգնել ոչ միայն խորհրդի կողմից իրավաբանական պլանի, բայց եւ ցուցաբերել իրավաբանական ծառայություններ համալիրում, մինչև հասնել արդյունքի: Ընտանեկան վեճերը կարող են ունենալ անմիջական կապ մեզանից յուրաքանչյուրին: Բացի այդ, ընտանեկան վեճը միշտ ծանր բարոյական առումով բոլոր