Պետական սեփականություն

Պետական սեփականության (նաեւ, այսպես կոչված, հանրային սեփականության և հանրային սեփականության) — սեփականության ձեւը, ոլորտը, ակտիվների, ձեռնարկության կամ պետական կամ հասարակական մարմնի, հանրությունը ներկայացնող ի տարբերություն անհատական կամ մասնավոր անձինք: Պետական սեփականության վերաբերում է ոլորտի ապրանքների և ծառայությունների սպառողների համար եւ տարբերվում է հասարակական բարիքների եւ պետական ծառայությունների, ֆինանսավորվող ընդհանուր բյուջեն ։ Հանրային սեփականությունը կարող է իրականացվել ազգային, տարածաշրջանային, տեղական կամ համայնքային մակարդակներում կառավարության կամ կարող եք դիմել ոչ կառավարական հանրային սեփականությանը պատկանող Ինքնավար պետական ձեռնարկություններ. Պետական սեփականություն մեկն է երեք հիմնական ձեւերի սեփականության, տարբերվում է մասնավոր, կոլեկտիվ համատեղ և ընդհանուր բաժնային սեփականություն: Շուկայական տնտեսության մեջ, պետական ակտիվները հաճախ կառավարվում են