Որոշման բողոքարկումը դատարանի քաղաքացիական գործով. Հայտարարության դատարանը

Որոշման բողոքարկումը դատարանի քաղաքացիական գործով գործընթաց է, որն ուղղված է չեղյալ կամ փոփոխվել է նախկինում ընդունված ակտի. Ներկայացվող պահանջները բողոքը, վերանայման կարգը շարադրված դատավարական. Բոլոր դատական գործողությունները կատարվում են կամ վճիռների կամ որոշումների. Առաջին խումբ գործողությունները առաջարկներ միջանկյալ հարցերի շուրջ, երկրորդ ՝ ինքն է հարցի էությունը ։ Որոշումը հանդիսանում է վերջնական դատական ակտով ընդունված: Օրենքը իրավունք է տալիս պահանջել չեղյալ է որպես միջանկյալ որոշում է և վերջնական որոշում է: Հարկ է նշել, որ մի շարք դեպքերում վերջնական որոշումը դատարանը նաեւ հաշվի ձեւավորել որոշումներ: Հիմնականում, դա հատուկ վարույթի գործերը. Այն ակտերը, որոնք առնչվում են քաղաքացիների իրավունքները տեսանկյունից օրենսդիր, օրինակ, ընդունել է