ՀՈՂԱՅԻՆ ԻՐԱՎԱԲԱՆ

ՀՈՂԱՅԻՆ ԻՐԱՎԱԲԱՆ Ընկերությունը օգնություն է առաջարկում իրավաբանի հողային հարցերով հետեւյալ ուղղություններով: Գլխավոր ուղղությունը մեր աշխատանքի նպատակն գործերի վարում է հողի դատարաններում ցանկացած մակարդակներում