Հայցադիմումը Արբիտրաժային բորսան Բելոռուսական ունիվերսալ ապրանքային բորսա

Հայցադիմումը ներկայացվել է պահանջների պահպանմամբ սահմանված Կանոններով արբիտրաժային հանձնաժողովի հիմք են ծառայում վարույթ հարուցելու վերաբերյալ