կարգապահական պատասխանատվություն թարգմանությունը հայերեն — օրինակներ անգլերեն հետադարձ կապի

դատավորի որոշման կարգապահական մեղք եւ կարգապահական տույժի իրականացումը կարգապահական ընթացակարգերի և մարմինների ստեղծման համար կարգապահական վարույթ իրականացնելու համար: Շատ քիչ զինվոր և ոստիկան են դատապարտվել զինվորական դատարանները, թեեւ գրասենյակում հհ Գլխավոր դատախազի ստեղծել, գործողության կամ անգործության համար, որոնք կարող են խոչընդոտել բնականոն գործունեության համար դատական համակարգի կամ վնասել ճիշտ և ժամանակին սպասարկման արդարադատության