Ծավալը լիազորությունների իրավաբանական գործակալի գրադարանում հանդիպմանը

Գործակալ այն մարդն է, ով համաձայն է ներկայացնել այլ անձի, անվանել հիմնական Ի վերջո, դա կախված միջեւ կնքված պայմանագրի եւ գործակալ Ընդհանուր առմամբ, կա երկու ճանապարհ ծավալի որոշման լիազորությունների գործակալ է: լինում են իրավիճակներ, երբ լիազորությունները գործակալ է ստեղծվում, նույնիսկ եթե մարդը չի գործակալ. Ահա մի քանի օրինակներ տարբեր իրավիճակներից: լիազորությունները գործակալի հաճախ որոշում է, թե արդյոք կամ գործակալը պատասխանատու է ներկայացրել: Եթե գործակալը գործում է իր լիազորությունների շրջանակներում պրինցիպալի, ապա գործակալը: ամենայն հավանականությամբ վերահսկողության տակ է պրինցիպալի, այդպիսով դարձնելով հիմնական պատասխանատվություն: Շատ դեպքերում հիմնական եւ ավելի գումար, քան գործակալ. Արդյունքում տուժածներ ուզում եք գնալ միջոցով հիմնական, քանի որ դա