ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐՈՎ Իրավաբանական խորհրդատվություն, դա անհատական խորհրդատվություն ՝ իրավաբանի կամ փաստաբանի, որի ընթացքում Հաճախորդը մանրամասն նկարագրում է իր էությունը հարցի, ինչպես իրավաբան, իր հերթին, առաջարկում է ընտրանքներ այն իրավաբանական լուծումներ, պարզաբանելով բոլոր հնարավոր հեռանկարները և ռիսկերը տվյալների տարբերակներ Գրագետ իրավաբանական խորհրդատվություն, ժամանակին ստացած որակյալ մասնագետ, նպաստում է լուծման, ոչ միայն արդեն ի հայտ եկած խնդիրները, այլև կասեցման արմատի նրանց հնարավոր խնդիրների և հակամարտությունների, որոնք միայն ծնվում են, ինչը թույլ է տալիս խուսափել լրացուցիչ ֆինանսական և ժամանակային ծախսերի հետ: Խորհրդատվություն ՝ իրավաբանի այս նախնական եւ, պետք է ասել, մեկը հիմնական փուլերի տրամադրման իրավաբանական օգնության. Քանի որ հենց այս փուլում իրավաբան