Լուծարման

Լուծարման ոլորտում ֆինանսների եւ էկոնոմիկայի հանդիսանում ներգրավման գործընթացը բիզնեսի ավարտին եւ բաշխման, իրենց ակտիվների համար դիմողների. Սա իրադարձություն է, որը սովորաբար առաջանում է, երբ ձեռնարկությունը հանդիսանում է անվճարունակ, այսինքն այն չի կարող վճարել իր պարտավորությունների չափով հարձակման մարման ժամկետների. Ինչպես գործողության ընկերության մնացած ակտիվները, որոնք օգտագործվում են վճարումների պարտատերերին և բաժնետերերին, ելնելով առաջնահերթություն է իր պահանջները. Օրենսգրքի ԱՄՆ-ի սնանկացման մասին կանոնակարգում է լուծարման ընթացակարգն է ։ ընկերության, ինչպես նաեւ կարող է հայց ներկայացնել Ղեկավարին, բայց դա հազվադեպ է: Ոչ բոլոր սնանկացման ներառում լուծարային գլուխ, օրինակ, նախատեսում է վերականգնել սնանկ ձեռնարկության և վերակազմավորման նրա պարտքերի համար: Բիզնեսն այլևս գոյություն չունի, այն