ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՌԱԽՈՍՈՎ

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՌԱԽՈՍՈՎ

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՌԱԽՈՍՈՎ

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՌԱԽՈՍՈՎ Է մարդու հիմնական իրավունքների դասվել իրավունքը մուտք դատարանին իրավունքը փաստաբանի օգնությունը, ուստի, հոգով բարի գործերը, իրավաբանները ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ առաջարկում է հեռախոսային իրավաբանական խորհրդատվություն անվճար է: Անվճար հեռախոսային խորհրդատվություն կարելի է ստանալ աշխատանքային օրերին աշխատանքային ժամերին Հատկապես ժամկետային կամ արտակարգ դեպքերում կարելի է ստանալ անվճար հեռախոսային իրավաբանական խորհրդատվություն է ժամանակ զանգահարելով հեռախոսով: Պետք է ավելացնել, որ չի կարող երաշխավորել, իրավաբանական օգնություն ժամ, ուստի խնդրում ենք ըմբռնումով, եթե նշված հեռախոսը չի պատասխանում: ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ — իրավաբանական բյուրոյի հետ, տարիների փորձ. ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ առաջարկում է իրավաբանական օգնություն ֆիզիկական անձանց և ձեռնարկություններին քաղաքացիական, քրեական և վարչական գործերում: ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ մատուցում է խորհրդատվություն