Դեմ հայց ներկայացնել դատարան գումար

Սա հայտնի է որպես ստիպում է դատարան Եթե նրանք միևնույն է չեն վճարում, կարելի է դատարանին ՝ լրացուցիչ քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի գումար հավաքել, ինչպես, օրինակ, օգտագործելով դատական կարգադրիչների