Դատարանի որոշումների բողոքարկումը

Բոլոր քրեական գործերով և ԱՎՈ, եթե անձը դատապարտվել է եւ դատապարտվել է, եւ առկա է դատարանում, երբ դա տեղի է ունենում, կարելի է դիմել տեղական դատարանը: Սա կոչվում է բաժին մեկնաբանություն (կամ հայտարարությունները չեղյալ հայտարարելու մասին). Տեղական դատարանը կարող է որոշում ընդունել չեղյալ հայտարարել նախորդ դատավճիռը (սա նշանակում է, հետաձգեք այդ հրամանները), ապա կրկին քննել է գործը: Ժամկետում ներկայացնելու համար: բաժին հայտի քննարկման կազմում է երկու տարի պահից դատապարտումը կամ դատավճիռը: Հավելված բաժին Ակնարկ ներկայացվել է տեղական դատարանը: Կա վճար այս ծրագիրը. Որտեղ պատասխանողը ներկա է եղել, երբ դատապարտվել է եւ դատապարտվել է, բողոքարկումը կատարվում է շրջանային դատարանը: Բողոքարկման կարող