Գրանցման գործողությունները հանձնաժողովը կորպորատիվ գործերի

Ներկայացնել փաստաթղթերի բնօրինակները, բեռնված քայլ (ձեւը, և այլն) գրասենյակ ՍԱՍ դուք ընտրել դիմաց Ձեր վկայական և վավերացված կրկնօրինակները փաստաթղթերի պատճենների Հանձնաժողովը պարտավոր է ձեռք բերել հավանություն է գլխավոր դատախազի Ֆեդերացիայի մինչև գրանցման սահմանափակ պատասխանատվությամբ երաշխիք Հայտարարությունը պետք է ցույց տալ, որ վճարված կապիտալը-ի դրությամբ ընկերության դիմումի ներկայացման ամսաթվի կազմում է ոչ պակաս, քան կանոնադրական կապիտալի տոկոսը հայտարարությունը սահմանված ձեւով երկու տնօրենների և քարտուղարի ընկերության է, որ հատուկ թույլտվության համապատասխան բաժնով ընդունվել է, և զուտ ակտիվների ոչ պակաս գումարի վճարված կանոնադրական կապիտալ և պահուստներ ազդագրի պատճենը արժեթղթերի կամ հայտարարությունները ազդագրի փոխարեն հանդես ընթացքում նախորդող ամիսների ընթացքում, ըստ յուրաքանչյուր ընկերություն պետք է