ավանդների ապահովագրման

Էդի թույլ է տալիս սպառողներին և բանկիրները գիտեն հիման վրա բանկի, ինչպես ապահովագրություն կանոններն ու սահմանափակումները տարածվում են տվյալ ավանդատուի խմբի ավանդային հաշիվների է, որ կան ապահովագրությունը և ո ՞ ր մասն է (եթե այդպիսիք կան) գերազանցում է ծածկույթի սահմանաչափերը: այդ բանկում ։ Օգտագործել այս գործիքը, սովորել հիմունքների մասին ապահովագրված ավանդային հաշիվներում և ուղեցույցներ ապահովագրական հատուցում: Այս տեսանյութը նկարագրում տարբեր տեսակի սեփականության ձեւերի, որոնք ընկնում ապահովագրական ծածկույթների. Կարդալ կամ տպեք երկու գրքույկի (ապահովագրական ավանդ անմիջապես և իր ապահովագրական ավանդ), որ մանրամասն բացատրել ապահովագրության ներդրում: Հասանելի է անգլերեն և իսպաներեն լեզուներով: Անել ակնարկ պատմության, թե ինչու է ավանդների ապահովագրման կարեւոր է,