ԱՀԿ մտավոր սեփականության ոլորտում — ի ՞ նչ է մտավոր սեփականության իրավունքի

Իրավունքի հեղինակների գրական եւ գեղարվեստական ստեղծագործությունների (օրինակ, գրքերի և այլ ստեղծագործություններ, երաժշտական ստեղծագործություն, կերպարվեստ, քանդակ, համակարգչային ծրագրեր եւ կինո) պահպանվում են հեղինակային իրավունքով, ժամկետը ոչ պակաս, քան տարի է հեղինակի մահից հետո. Նաեւ պաշտպանված է հեղինակային իրավունքի եւ հարակից (երբեմն անվանում են»հարեւան») իրավունքի-այդ իրավունքի կատարողների (օրինակ դերասաններ, երգիչներ և երաժիշտներ), արտադրողների հնչյունագրերի (ձայնագրությունների) եւ հեռարձակող կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ: Հիմնական սոցիալական պաշտպանության նպատակով հեղինակային իրավունքի եւ հարակից իրավունքների համար խրախուսման եւ վարձատրության ստեղծագործական աշխատանքից: Այն ժամանակ, երբ հիմնական սոցիալական խնդիրներին մտավոր սեփականության իրավունքների պաշտպանության, ինչպես նշված է վերեւում, պետք է նշել նաեւ, որ բացառիկ տվյալները իրավունքները, որպես կանոն, հաշվի առնելով մի շարք