«Ալիմենտ — օրենքը ալիմենտ մասին»օրենքը բովանդակության — ՆՓ

Ալիմենտ օրենքը նախատեսում է կանոնները տրամադրման համար ֆինանսական աջակցության մեկին ամուսիններից բաժանվելուց հետո կամ բաժանման մասին: Նպատակն է ալիմենտ է խուսափել անարդարության. Երբ զույգը կիսում կողմից, դատարանը կիսել համատեղ գույքը արդարության, բայց դա կարող է լինել բավարար չէ, պետք է խուսափել անարդար արդյունք է: Օրինակ, ամուսիններից մեկը կարող է հեռանալ ամուսնությունը զգալիորեն ավելի աշխատունակության. Որոնք կօգնեն ապահովել, որ ամուսինը կարող է աջակցել կյանքի մակարդակը նման է նա օգտվել հարաբերությունների ընթացքում, առաջին կինը լինելու վերականգնվում է աջակցություն. Չափը և տևողությունը որոշվում է ալիմենտ համապատասխան պետական օրենքով: Դատարանները պետք է կշռել է մի քանի գործոններից, երբ որոշում հարցեր ալիմենտի. Դրանք ներառում կարողությունը