Ազատելիս: ձեր իրավունքները

Պարտադիր կենսաթոշակային չի թույլատրվում, եթե ձեր գործատուն կարող է օբյեկտիվորեն հիմնավորել, բայց դուք կարող եք այն վիճարկել դատարանը, աշխատանքային վեճերով