ՕՆԼԱՅՆ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ-Ի ՎԹԱՐԻՕՆԼԱՅՆ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ-Ի ՎԹԱՐԸ