ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԻՐԱՎԱԲԱՆԻՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԻՐԱՎԱԲԱՆ

Հիմնական իրավական ակտ է, որը կարգավորում է ընտանեկան հարցերը, Ընտանեկան Օրենսգիրքը: Հենց նա է, հիմնական օրենքով, որը հենվում են փաստաբանները և իրավաբանները, երբ հաճախորդների շահերի.

Ընտանեկան փաստաբան կամ իրավաբան անհրաժեշտ է երբ առաջանում են հետևյալ տեսակները ընտանեկան վեճերի:

տեղի են -ընտանեկան հարաբերությունների ամուսինների;

բխող իրավահարաբերությունների ամուսինները-երեխաները»բառերով.

այլ ընտանեկան վեճերը.