ՔՐԵԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՐԵԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

Նախնական արտադրություն սկսվում փուլում քրեական գործ հարուցելու համար:

Հոդվածի համաձայն, համար քրեական գործ հարուցելու են:

հայտարարությունը հանցագործության մասին;

իսակովի փողոցից բերման են;

հաղորդագրություն կատարված կամ նախապատրաստվող հանցագործության ստացված այլ աղբյուրներից:

մասին դատախազի որոշումը ուղղությամբ համապատասխան նյութերի մարմին նախաքննության հարցի լուծման համար քրեական հետապնդման.

Համար հիմք է քրեական գործ հարուցելու առկայությունը բավարար տվյալների, հանցագործության հատկանիշներ մատնանշող

Ըստ քրեական դատավարության օրենսգրքի, մեղադրյալն ու նրա պաշտպանն իրավունք ունեն ծանոթանալու քրեական գործի նյութերին.

Դատավարական օրենսդրությունը չի պարունակում նորմեր, որոնք թույլ են տալիս անձին, որի նկատմամբ դադարեցվել է վարույթը, ծանոթանալու գործի նյութերին

Պահպանման ժամկետները քրեական գործերի հաշվարկվում պահից դատվածության մարման, կամ օրինական ուժի մեջ մտնելուց արդարացման դատավճռի, ինչպես նաև որոշումներ (վճիռներ) գործը կարճելու մասին