ՓԱՍՏԱԲԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՓԱՍՏԱԲԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸ

Քաղաքացիական գործը դատական գործը, չբխող լայն իրավահարաբերությունների — սահմանադրական, վարչական, ֆինանսական, հողային, քաղաքացիական, աշխատանքային, բնակարանային եւ, իհարկե, ընտանեկան, իրավունքներն ու օրինական շահերը, քաղաքացիների եւ իրավաբանական անձանց:

Ծագող հարցերը իրականացման ընթացքում քաղաքացիների եւ կազմակերպությունների իրավունքների եւ պարտականությունների, որոշ դեպքերում պահանջում են միջամտության և ընդունման իշխանական լուծման որոշակի մարմինը:

Հաճախորդի շահերի ներկայացում որպես հայցվոր, պատասխանող, երրորդ անձի նախապատրաստման եւ ներկայացման հայց կամ առարկություն է հայց մինչեւ դատական որոշման:

բնակարանային վեճերի (տեղահանություն, չեղյալ է մասնավորեցման սահմանումը օգտվելու կարգի բնակարան, բնակելի տուն և այլն);

վեճերի սեփականության իրավունքի, այդ թվում ընթացակարգին ժառանգության գույքի

բանկերի հետ վեճերում (նվազեցում տոկոս վարկային պայմանագրով, օգնությունը մերժելու դեպքում վերադարձի ավանդների եւ այլն);

— ընտանեկան վեճերի (ամուսնալուծության, ալիմենտի, ամուսինների սեփականության բաժանում, սահմանում մասնակցության կարգի երեխայի դաստիարակության, ծնողական իրավունքներից զրկելը եւ այլն);

վեճերի պաշտպանության մասին անձնական ոչ գույքային իրավունքների պաշտպանություն պատվի եւ արժանապատվության, գործարար համբավի, հեղինակային իրավունքների և այլն);

աշխատանքային վեճերի (վերականգնման աշխատանքի վճարումը աշխատավարձի պարտքի և այլն)