ՓԱՍՏԱԲԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸՓԱՍՏԱԲԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ

Փաստաբանի ծառայություններ միշտ ուղղված են ներկայացնելը, մարդու իրավունքների եւ օրինական շահերի ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց դատարանում, իրավապահ մարմիններում, պետական հիմնարկներում, ինչպես քրեական գործերով, այնպես էլ քաղաքացիական եւ տնտեսական գործերի, այդ թվում ՝ գույքային եւ ընտանեկան վեճերը