ՓԱՍՏԱԲԱՆ ԱՆՎՃԱՐ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՌԱԽՈՍՈՎԱՆՎՃԱՐ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՌԱԽՈՍՈՎ

Հնուց ի վեր նրանք բոլորին ծանոթ ականջին նստած արտահայտությունը:»գիտելիքը օրենքի պատասխանատվությունից չի ազատում են

Իմաստը, գրավ դրված այդ արտահայտությունը, այն արդիական է եւ մեր օրերում, երբ շատ հաճախ մենք հանդիպում ենք կեղծ քայլերով ու խաբեությամբ, կանոնավոր խախտումներով քաղաքացիների իրավունքների և ազատությունների, տարբեր քրեական իրավիճակներում, եւ պարզ է, մշտական թարմացման ներկայիս օրենսդրությունը:

Այս ամենը հանգեցնում է նրան, որ մարդկանց շատ դժվար է հասկանալ իր իրավունքների եւ իրավական նրբերանգների.

Ուստի, որոշում է բոլոր իրավաբանական հարցերի ընդամենը վստահել մասնագետների ժամանակին ստանալ իրավաբանական խորհրդատվություն գործնական իրավաբանի, այլ ոչ թե ապավինել կամ գուցե բախտը