Ռուսաստանի քաղաքացիություն պայմանները եւ կարգը ստանալուՇատ օտարերկրացիներ մտածում են ռդ քաղաքացիության մասին. Պարբերաբար այս գործընթացը կատարվել են բազմաթիվ փոփոխություններ, որոնք ուղղված ընթացակարգերի պարզեցմանը. Որոշ մարդիկ կարող են օգտվել պարզեցված կարգով քաղաքացիություն ստանալու, բայց նրանք ստիպված են որոշակի պահանջներ և պայմաններ. Դուք պետք է հասկանալ, թե ինչպես և ուր դիմել, ինչ փաստաթղթեր է նախապատրաստել եւ որ իրականում պահանջվում է քաղաքացիություն: Յուրաքանչյուր օտարերկրացի է, ով ստացել է Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիություն, կարող է հիմնվել տարբեր հնարավորություններ ։ Այդ ներառում են հետևյալը: Գոյություն ունեն մի քանի ծրագրեր, որոնք թույլ են տալիս ստանալ ՌԴ քաղաքացիություն նվազագույն ջանքերով, բայց, որ օտարերկրացիները պետք է համապատասխանի որոշակի պահանջներին ։ Ամեն օտարերկրացին պետք է իմանա, որ քաղաքացիություն ստանալու համար է Ռուսաստանի Դաշնության դա հնարավոր է միայն որոշակի պայմաններում: Առանց ծանրակշիռ պատճառի դա անհնարին էր համարվում: Քաղաքացիություն Ռուսաստանի Դաշնության կարող է իրականացվել մի քանի եղանակներով, կախված առկա հիմքերի հրաժարվել ռուսաստանի քաղաքացիությունից նաեւ պետք է տրամադրվել, ինչի համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հատուկ հայտարարություն է ԴՄԾ. Մերժումը կամավոր է, ուստի չի կարող ստիպել ոչ թե մարդուն ստիպել հրաժարվել են քաղաքացիությունից: Յուրաքանչյուր այլ երկրի քաղաքացի հնարավորություն ունի դառնալ ռդ քաղաքացի. Դրանից հետ-ում է, մնում է ճիշտ բուժում ստանալու ռուսաստանի քաղաքացիություն.

Բոլոր գործողությունները պետք է իրականացվեն իրական ժամանակում. Այսպիսով, գործընթացը բավականին երկար է, քանի որ պահից փաստաթղթերի ներկայացման քաղաքացիություն պետք է անցնի առնվազն մեկ տարի. Ռդ քաղաքացիություն պահանջում է բազմաթիվ փաստաթղթերի պատրաստման և իրականացման բազմաթիվ հաջորդական գործողությունների. Քաղաքացիություն ստանալու գործընթացը Ռուսաստանի Դաշնության կարող է իրականացվել ստանդարտ սխեմայի կամ պարզեցված է ։ Հեշտացված կարգով ռդ քաղաքացիություն ստանալու թույլատրվում է միայն հատուկ ծրագրերով.

Դրանք ներառում են վերաբնակեցման

Այս պայմաններում զգալիորեն կրճատել ժամանակի քանակը, որը պետք է ծախսել քաղաքացիություն ստանալու համար. Ըստ ստանդարտ ընթացակարգի պահանջում է, որ հայտատուն բնակվում է ոչ պակաս, քան հինգ տարի է ռեզիդենտ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ. Ռուսաստանի քաղաքացիությունը երեխաներին նույնպես հիմնված է այս սկզբունքի վրա ։ Բացի այդ, պահանջները: փաստաթղթերը ռուսաստանի քաղաքացիություն ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել վեց ամսվա ընթացքում մինչեւ ժամկետի ավարտից կացության կարգավիճակ. Այն ժամանակ, երբ գործընթացը կարող է բացառապես չափահաս և գործունակ մարդ: Երեխաների գործընթացը իրականացնում են ծնողները կամ խնամակալները. Այս գործընթացը հասանելի է միայն այն մարդկանց համար, ովքեր համապատասխանում են ծրագրի պահանջներին վերաբնակեցման և այլ ծրագրեր: Նրանց համար զգալիորեն հեշտացված կարգով ռդ քաղաքացիություն ստանալու համար: Գործընթացը չի կարող երկար է եւ պահանջում է պատրաստման բազմաթիվ փաստաթղթեր: Օգտագործել այս պարզեցված ընթացակարգը կարող են միայն որոշակի կատեգորիաների դիմողների. Դրանք ներառում են օտարերկրացիների հաշվի առնելով պայմանների: որոշելու համար, թե արդյոք տվյալ օտարերկրացին օգտագործել արագացված ընթացակարգը, խորհուրդ է տրվում խորհրդակցել փորձառու իրավաբան. Որպես կանոն, ԱՊՀ-ից եկվորներ են, կարող են կիրառել այդ սխեման, ինչպես են ռուսաց լեզվի. Այդ կարգավիճակը շնորհվում անցնելուց հետո հանձնաժողովի, ինչպես նաև փորձություն է անցնում գրավոր: Բացի այդ, առաջարկվում է նման հնարավորություն է մեկ այլ անձի որոշակի պայմաններում. Իրավունք է ռուսական քաղաքացիություն ստանալու հեշտացված կարգով է տրամադրվում: բոլոր վերոնշյալ օտարերկրյա անձինք հնարավորություն ունեն օգտվել պարզեցված ընթացակարգով ռուսաստանի քաղաքացիություն ստանալու համար: Եթե դա հնարավոր չէ օտարերկրացու համար օգտագործել պարզեցված սխեմայով, նրան պետք է կատարել հաջորդական փուլերի ստանդարտ ընթացակարգեր: Յուրաքանչյուր փուլ ունի իր նրբությունները, այդ պատճառով կարևոր է մանրակրկիտ հասկանալ կանոնների այս գործընթացից ։ Օտարերկրացիներին հհ սահմանը հատելիս պետք է վիզա կամ անձնագիր: Բնակիչներից երկրների, որոնք հանդիսանում են Մաքսային միության անդամ, պահանջվում է ներքին անձնագիր: Առաջիկա օրվա ընթացքում ժամանումը երկիր, միգրանտը պետք է տեղեկացնի իր ժամանումը ԴՄԾ.

Եթե դուք վարձակալել բնակարան կամ մնում