ՈՐՏԵՂ ԿԱՐԵԼԻ Է ՍՏԱՆԱԼ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՈՐՏԵՂ ԿԱՐԵԼԻ Է ՍՏԱՆԱԼ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Բացի իրավաբանական խորհրդատվության, փաստաբանները «ընկերության Իրավաբան-Փորձագետ 24» — ը տրամադրում է ծառայությունների ամբողջական փաթեթ շահերի պաշտպանության քաղաքացիներին դատարաններում և պետական ատյաններում, կատարում են լայն ցանկ իրավաբանական գործողությունները: որոշումների բողոքարկումը, կազմում է հայցերի և բողոքների համալիր գործերի վարում. Իրավաբանական խորհրդատվություն «Իրավաբան-Փորձագետ 24» դա մասնագիտական, գաղտնի ու բացարձակապես անվճար է ձեզ համար. Մենք սպասում ենք ձեր կանչերի, եւ մենք ուրախ ենք օգնել ձեզ պաշտպանել իրենց օրինական իրավունքները: