ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆ ԴԱՏԱՐԱՆՈՒՄՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԱՏԱՐԱՆՈՒՄ

Քաղաքացիները իրավունք չունեն վարել իրենց գործերը դատարանում անձամբ կամ ներկայացուցիչների միջոցով: Անձնական քաղաքացու մասնակցությունը գործին չի զրկում իր իրավունքները ունենալ այս գործով ներկայացուցչի: Գործի կազմակերպությունների վարում են դատարանում իրենց մարմինները, գործող լիազորությունների շրջանակներում, տրամադրված է օրենքով, այլ իրավական ակտերով կամ հիմնադիր փաստաթղթերով, կամ ներկայացուցիչները: Մարմինների լիազորությունները, առաջատար գործի կազմակերպությունների, հաստատվում փաստաթղթերով, հավաստելով ծառայողական դիրքը նրանց ներկայացուցիչներից, իսկ անհրաժեշտության դեպքում ՝ հիմնադիր փաստաթղթերով.

Անունից լուծարվող կազմակերպության դատարանում հանդես է գալիս լիազոր ներկայացուցիչ լուծարային հանձնաժողովի նախագահը:

Ներկայացուցիչների դատարանում կարող է լինել այն գործունակ անձինք, որոնք պատշաճ ձեւակերպված լիազորություն գործը վարելը, բացառությամբ հետեւյալ անձանց (բացառությամբ այն դեպքերի մասնակցության իրենց գործընթացում որպես համապատասխան մարմինների կամ օրինական ներկայացուցիչներին):

դատավորը;

քննիչը;

դատախազ

Ըստ օրենսդրության, դատարանը նշանակում է փաստաբանի ՝ որպես ներկայացուցչի բացակայության դեպքում ներկայացուցչի մոտ պատասխանողի բնակության վայրը, որը անհայտ է, ինչպես նաեւ օրենքով նախատեսված այլ դեպքերում