ՀՈՂԱՅԻՆ ԻՐԱՎԱԲԱՆՀՈՂԱՅԻՆ ԻՐԱՎԱԲԱՆ

Ընկերությունը օգնություն է առաջարկում իրավաբանի հողային հարցերով հետեւյալ ուղղություններով:

Գլխավոր ուղղությունը մեր աշխատանքի նպատակն գործերի վարում է հողի դատարաններում ցանկացած մակարդակներում