Հայցադիմումը Արբիտրաժային բորսան Բելոռուսական ունիվերսալ ապրանքային բորսաՀայցադիմումը ներկայացվել է պահանջների պահպանմամբ սահմանված Կանոններով արբիտրաժային հանձնաժողովի հիմք են ծառայում վարույթ հարուցելու վերաբերյալ