Բոլոր Իրավաբանները աշխարհի. Իրավաբանական սրճարան փաստաբանների հետ առցանց.


կարգապահական պատասխանատվություն թարգմանությունը հայերեն - օրինակներ անգլերեն հետադարձ կապի


դատավորի որոշման կարգապահական մեղք եւ կարգապահական տույժի իրականացումը կարգապահական ընթացակարգերի և մարմինների ստեղծման համար կարգապահական վարույթ իրականացնելու համար: Շատ քիչ զինվոր և ոստիկան են դատապարտվել զինվորական դատարաններըթեեւ գրասենյակում հհ Գլխավոր դատախազի ստեղծել. գործողության կամ անգործության համար. որոնք կարող են խոչընդոտել բնականոն գործունեության համար դատական համակարգի կամ վնասել ճիշտ և ժամանակին սպասարկման արդարադատության.