ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ

Առավել տարածված անձնագիրը իրավաբան – քաղաքացիական է: Ըստ նրա, պատրաստում իրավաբանների դատարանների համար, նոտարական, փաստաբանության, իրավաբանական ծառայությունների ձեռնարկությունների համար: Ուսանողները, ովքեր կընտրեն պետական իրավունք, կարող են ապագայում աշխատել աշխատակազմերում պետական և հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ: Քրեական անձնագիրը խոսում է ինքն իր հետ: այնտեղ սովորում են ապագա քննիչները: Նշենք, որ ընտրություն ինչ-որ անձնագիրը չի նշանակում, որ համալսարանի շրջանավարտ չի կարող զբաղվել ապագայում այլ ուղղություններ.

Իհարկե, իրավաբանական կրթություն տարբեր համալսարաններում տարբերվում. Այսպես, էկոնոմիկայի Բարձրագույն դպրոց պատրաստում է իրավաբանների հետ թեքում է տնտեսական ոլորտը, և այդ պատճառով նրանց նախապատրաստումը ներառում է ‘ մեծ դաշինք տնտեսա-իրավական առարկաներից. ՄԳԻՄՕ-ում շեշտը դրվում է միջազգային իրավունքը, ուստի ուսանողները պատմության, միջազգային հարաբերությունների, միջազգային տնտեսական հարաբերությունների, միջազգային հանրային և մասնավոր իրավունք.