ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԳՆԵՐԸՓԱՍՏԱԲԱՆԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԳՆԵՐԸ

Տակ ցերեկը զբաղվածության փաստաբանի հասկացվում ժամանակ է սահմանափակվի օրացուցային օրով, երբ փաստաբանը կատարում է կոնկրետ հանձնարարական է վստահորդի, անկախ փաստացի երկարատեւ աշխատանքի համար:

Մատուցելիս փաստաբանի իրավաբանական օգնության հանգստյան և տոնական օրերին, ինչպես նաեւ իրավական օգնության հետ կապված առաքումից փաստաբանի մեկ այլ բնակավայր, աշխատանքի վարձատրությունը կատարվում է ոչ պակաս, քան կրկնապատիկի չափով

Երբ իրավական օգնության հետ կապված առաքումից փաստաբանի մեկ այլ բնակավայր, վճարում է տրանսպորտային և գործուղման ծախսերի այս դեպքում որոշվում է կողմերի համաձայնությամբ, սակայն չի կարող պակաս լինել արժեքի փաստացի ծախսերի փաստաբան