ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ժամանակակից իրողությունները ստիպում են յուրաքանչյուր մտածել, որ օրենքը»թղթի վրա»միշտ չէ, որ կարող է պաշտպանել անչափահասի կամ տուժած մարդուն առանց մասնագետի, որը ճիշտ կկիրառի այդ նորմերը:

Դառնալով տուժող է հանցագործության կամ սուբյեկտ հետապնդման մարմինների, մարդու միանշանակ անհրաժեշտ է օգնություն որակավորված քրեական պաշտպանության իրավաբան է, ինչը թույլ կտա պաշտպանել ձեր օրինական իրավունքները եւ շահերը, արագ կասեցնել անօրինական գործողությունները իրավապահների.

Լավ փաստաբանը պետք է սկզբից մինչեւ վերջ օգնել հաճախորդին խնդրի լուծման համար, օգտագործել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները և մեթոդները պաշտպանել իր շահերը