ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌՑԱՆՑ



ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌՑԱՆՑ

Իրավաբանական օգնություն հասկացությունը, որը ենթակա է լայն մեկնաբանության. Այն ներառում է մի շարք հնարավոր գործողությունների, որոնք ուղղված են մարդու իրավունքների եւ օրինական շահերի հաճախորդի, պարզաբանում կամ այն իրավաբանական նրբությունների, շահերի ներկայացուցչություն, վարում ուղեկցության, փաստաթղթերի վերլուծությունը և այլն: Առցանց ծառայությունները նաեւ.