ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՐԱՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հասկացությունը իրավական ծառայությունների

Պաշտոնական փաստաթղթերում եւ պրակտիկ գործունեության հասկացությունները»իրավաբանական ծառայություններ»եւ»իրավական ծառայություններ»են համարվում. Սակայն գրականության մեջ կարծիք հնչեց այն մասին, որ իրավաբանական ծառայություններից պետք է հասկանալ ծագող պարտավորություններ պայմանագրերի հանձնարարականի, հանձնաժողովի, հավատարմագրային կառավարման գույքի եւ առեւտրային կոնցեսիայի (ֆրանչայզինգի), որոնց առանձնահատկությունն է միջնորդ — ներկայացուցիչ, գործակալ, կոմիսիոների, հավատարմագրային կառավարչի, եւ այլն, գործող կամ ուրիշի անունից, կամ սեփական անունից, սակայն օտարների շահերի համար:

Դրանից ելնելով մատուցվող ծառայությունների դիմաց պրոֆեսիոնալ իրավաբանների, պետք է կոչել, ոչ թե իրավաբանական, եւ իրավական, եւ, ըստ երեւույթին, հենց նման կարծիքի Գերագույն Դատարանը, երբ տալիս է պարզաբանումներ որոշ առանձնահատկություններ ծառայությունների մատուցման ունեցող իրավական բնույթը