ԻՐԱՎԱԲԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒ ՕՆԼԱՅՆԻՐԱՎԱԲԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒ ՕՆԼԱՅՆ

Առավելությունները իրավաբանական խորհրդատվության օնլայն-և հեռախոսով Բոլոր առաջարկված, դիմող քաղաքացիներին, ծառայություններ և աջակցություն, իրականացվում է միայն բարձրակարգ իրավաբանների ու փաստաբանների հետ: Աշխատանք մասնագետներ ենթադրում է խիստ անանունությունը եւ գործի հանգամանքներից: Ամեն դիմած հաճախորդը չպետք է անհանգստանալ հետագա տարածման խոսակցության ՝ առանց նրա համաձայնության