ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ

Մասնավորեցումը բնակարաններ պահանջում շփումները պետական մարմինների հետ

Ինչպես վաճառել բնակարանը, եթե գիտելիքների թեմայով բավական չէ.

Որպես տարբերակ ՝ կա եւ դիմել ծառայության — ուղեկցում անշարժ գույքի հետ գործարքների-ից իրավաբանի անշարժ գույքի Մայրաքաղաքում