ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՎՃԱՐ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՎՃԱՐ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Գտնվելու վայրը եւ աշխատանքային ժամերը կազմակերպված միջև համագործակցության Միության իրավաբանների եւ արդարադատության Նախարարության կողմից անվճար իրավական դեղատներում կարելի է տեսնել գլխավոր էջում իրավաբանների Միության.

Գտնվելու վայրը եւ աշխատանքային ժամերը անվճար խորհրդատվությունների Բյուրոյի իրավաբանական ծառայությունների կարելի է տեսնել գլխավոր էջում Բյուրոյի իրավաբանական ծառայություններ.

Էստոնական սահմանափակ խուլ տրամադրում է իրավաբանական օգնություն հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար.

Էստոներեն միություն մարդկանց մասնագիտական հիվանդություններով տրամադրում է իրավաբանական օգնություն հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար.