Ինչպես ստանալ պատճենը ամուսնալուծության կարգը, ամուսնալուծության վկայականի առկայության կամ դատական այլ փաստաթղթի Նախարարության Գլխավոր դատախազիՈրպեսզի ստանալ պատճենը կամ այդ փաստաթղթերի, դուք պետք է հարցնել իրենց գրասենյակի դատարանի, որտեղ գործ է սկսվել

Նահանգ արխիվների կպահանջի տարի ամուսնալուծվել էր տրամադրվել, գտնվելու վայրը դատարանի եւ դատարանը թիվ ֆայլը

Եթե դուք ունեք այս տեղեկատվությունը, դուք պետք է դիմել քարտուղարությունում դատարանի կամ կենտրոնական գրանցամատյանը ամուսնալուծման