ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԻՐԱՎԱԲԱՆ ԱՌՑԱՆՑ ԱՆՎՃԱՐԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԻՐԱՎԱԲԱՆ ԱՌՑԱՆՑ ԱՆՎՃԱՐ