ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ

Քաղաքացիների (ֆիզիկական անձանց) մենք տրամադրում ենք իրավաբանական օգնություն ցանկացած ծավալի — ից պարզ է խորհրդատվություն, մինչեւ ամբողջական լուծման իրավական խնդիրները առանց մասնակցության գործընթացում Հաճախորդի.

Կազմակերպությունների (իրավաբանական անձանց): մենք առաջարկում ենք ինչպես լուծումը անմիջականորեն ծագած իրավական խնդիրների, այնպես էլ կորպորատիվ սպասարկում, որը ներառում է բոլոր հնարավոր իրավաբանական ծառայություններ է ամբողջ ծավալով:

ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼԻԶՄԸ

Մեր բոլոր աշխատակիցները մասնագետներ, որոնք ունեն բարձրագույն իրավաբանական կրթություն և փորձ, տարբեր կազմակերպություններում իրավաբանական հատվածի (դատարաններ, դատախազություն, ներքին գործերի մարմիններ), որոնք մշտապես բարձրացնում է իր որակավորումը ոչ միայն աշխատելով խնդիրների լուծմամբ է իր Հաճախորդներին, այլեւ մասնակցում են մասնագիտական իրավաբանական համաժողովներում և գիտաժողովներում:

ԱԶՆՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՒ

Շատերը իրավաբանական կազմակերպության վերցրել ն կանոն պրակտիկան կորզել գումար իրենց հաճախորդներին, ամեն անգամ ստեղծելով նրանց համար երեւակայական խնդիրներ, որոնք պահանջում են լրացուցիչ վճարման, նույն դնելու ժամկետները թույլտվության առկա իրավական խնդիրները:

Մատուցվող մեզ իրավաբանական ծառայություններ չի պահանջում Ձեզ անհարկի ծախսերը.

Որոշում առաջացած խնդիրը կատարվում է խստորեն պայմանագրի համաձայն մատուցման իրավաբանական ծառայություններ

Հաշվետվություն արտադրված աշխատանքի տրվում է առաջին իսկ պահանջով:

ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ ԵՒ

Գլխավոր սկզբունքը մեր աշխատանքը փաստով, ոչինչ», այսինքն ստանալու դեպքում իրավաբանական խորհրդատվություն Դուք առաջին հերթին իմանալ, թե հնարավո ՞ ր է լուծել Ձեր խնդիրը, եւ, եթե դա հնարավոր է, ստանում հստակ առաջարկություններ և գործողությունների ալգորիթմը որոշմամբ, Ձեր հարցի.

Պայմանագիր կնքելիս իրավաբանական ծառայությունների տրամադրման մեր իրավաբան պարզ է եւ հասկանալի Ձեզ, թե ինչ պետք է արվի, թե ինչ ժամկետներում եւ ինչ արդյունքի կհանգեցնեն բոլոր հանդես շրջանակներում սահմանված գործողությունները