Բոլոր Իրավաբանները աշխարհի. Իրավաբանական սրճարան փաստաբանների հետ առցանց.


Ընդհանուր իրավական սահմանումը գույքի ընդհանուր գույքի


Ն.) պատկանող անշարժ գույքի վարձակալներին ընդհանուր առմամբ,' ով հետաքրքրություն ամբողջ սեփականությունը:) սեփականությունը վերահսկվում է ասոցիացիայի համատիրության նախագծի կամ զարգացման ստորաբաժանմանոր բոլոր սեփականատերերը կարող են օգտվել. եւ յուրաքանչյուր ոք տոկոսը.) գտնվող հողերը սեփականության կառավարության համար հանրային (ընդհանուր) օգտագործման. ինչպես պարկերի եւ ազգային անտառի.