ԱՌՑԱՆՑ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱՌՑԱՆՑ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒ ԻՐԱՎԱԲԱՆ

Պաշտպանել իրավունքները մայրերի եւ հայրերի ստանալու օրենքով նախատեսված սոցիալական աջակցության միջոցառումների երեխաների (այդ թվում ‘ բազմազավակ ընտանիքներում) օգնում է մեր անվճար խորհրդատվություն օնլայն իրավաբանի ընտանեկան գործերով: