ԱՆՎՃԱՐ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՓԱՍՏԱԲԱՆԻԱՆՎՃԱՐ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՓԱՍՏԱԲԱՆԻ

Անվճար իրավական օգնություն բաժանվում է առաջնային (խորհրդատվություն, պարզաբանումներ քաղաքացիներին իրենց իրավունքների և հավասար հնարավորությունների պաշտպանության) և երկրորդային (պաշտպանություն դատարաններում, իրականացումը ներկայացուցչության շահերի իրավունք ունեցող անձանց անվճար երկրորդային իրավական օգնություն, դատարաններում եւ այլ պետական մարմիններում, տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, այլ անձանց կողմից, դատավարական փաստաթղթերի պատրաստում և այլն): Օրենքի համաձայն անվճար միջնակարգ իրավական օգնությունը տրամադրվում է բոլորին օրենքով որոշակի կատեգորիայի անձանց: աղքատների, ծնողազուրկ երեխաներին եւ երեխաների, զուրկ ծնողական խնամքի մնացած երեխաների, փախստականների, պատերազմի վետերանների, զոհվածների ընտանիքների անդամներին մարտական գործողությունների մասնակիցների, անձանց և այն անձանց նկատմամբ, որոնց վերաբերյալ դատարանը քննում է հարցը սահմանափակման մասին քաղաքացիական գործունակությունից կամ մատուցման հոգեբուժական օգնության է հարկադիր կարգով: Այդ կատեգորիայի անձանց կարող են անհրաժեշտության դեպքում օգտվել անվճար օգնության փաստաբան ներկայացնել իրենց շահերի, քաղաքացիական և վարչական դատական վեճերում