ԱՆՎՃԱՐ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԱՆՎՃԱՐ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Նույնը վերաբերում է»ազատ»իրավաբանական ծառայություններից.

Փաստաբանական գրասենյակները բացվում են բացառապես շահույթ ստանալու նպատակով, և նույնիսկ այն եզակի դեպքերում, երբ փաստաբանները պատրաստ են տրամադրել անվճար իրավաբանական օգնություն են նկատառումներից, Օրենքում Փաստաբանների Կոլեգիայի խստորեն արգելում է օգտագործել այս փաստը որպես գովազդի

Ուստի զարմանալի չէ, որ մեծամասնության գովազդները, բաց»անվճար իրավաբանական օգնություն»կամ»ամբողջական իրավաբանական ուղեկցում», կանգնած են առավել սովորական են եւ խաբեբաներ են:

Կան, իհարկե, տարբեր բարեգործական եւ ոչ առեւտրային կազմակերպություններ, որոնք կարող են տրամադրել այս կամ այն օգնություն վերաբերող հարցերում իրենց հիմնական գործունեությանը, սակայն նրանց մեծ մասը հնարավորություն չունի պարունակի բավարար նահանգ լիցենզավորված փաստաբանների օգնելու բոլոր կարիքավորներին: Ուստի շատ դեպքերում այդպիսի կազմակերպությունները կարող են ներկայացնել միայն առաջնային իրավաբանական խորհրդատվություն ընդհանուր բնույթի