ԱՆՎՃԱՐ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՓԱՍՏԱԲԱՆԻ ԱՌՑԱՆՑԱՆՎՃԱՐ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՓԱՍՏԱԲԱՆԻ ԱՌՑԱՆՑ

Իրավաբանական ընկերությունը առաջարկում է սոցիալական նախագիծ»Իրավաբան»- ը նախատեսում ստանալու անվճար իրավաբանական խորհրդատվություն, կամ հնարավորություն է հարց ուղղել ձեր իրավախորհրդատու կամ փաստաբանին առցանց

Համար, որ Դուք կարող եք վստահ լինել, ստանալու պատասխանել Ձեր հարցին, համոզիչ խնդրանքը ՝ ծանոթանալ»Կանոններով ծառայության իրավաբան օնլայն»- ը, պահպանում, որը կօգնի Ձեզ համոզված լինելու համար, որ Դուք կստանաք անվճար իրավաբանական խորհրդատվություն: Իրավաբան օնլայն — դա սոցիալական ծրագրի նպատակն է բարձրացնել իրավական մշակույթի, իրավական իրազեկության ու կրթվածության քաղաքացիների, մեր հասարակության մեջ.

Նախագծի շրջանակներում»իրավաբան օնլայն»- ը, Դուք կարող եք ստանալ որակյալ անվճար խորհրդատվություն ՝ իրավաբանի օնլայն ոլորտում: քաղաքացիական իրավունքները, այդ թվում ժառանգական իրավունքը

բնակարանային իրավունքի; ընտանեկան իրավունքի; հողային իրավունքի

Անվճար խորհրդատվություն ՝ իրավաբանի կամ փաստաբանի առցանց նշանակում է ստանալ դիմողի կարճ տեղեկատվության հարցերով նորմերի կիրառման գործող օրենսդրության և չի կարող մեկնաբանվել դիմողի կողմից, ինչպես պարտադիր կատարել գործողությունների ունեցող իրավաբանական նշանակություն.

Իրավաբանական խումբը իրավունք է վերապահում թողնել առանց քննության հարցում իրավաբանական խորհրդատվություն օնլայն առանց նախնական ծանուցման: այդ մասին հայտատուի, առանց մոտիվացիայի պատճառները հրաժարվելու